Prohlášení o přístupnosti

Mateřská škola Komárov, okres Zlín příspěvková organizace, (dále jen „mateřská škola“) se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012 ze dne 26. října o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky: www.mskomarov.cz


Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s harmonizovanou normou EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.


Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.


Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 2. 1. 2024.

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek (Petr Mika). Za účelem vypracování tohoto prohlášení byl využit zákon č. 99/2019 Sb., metodický pokyn Ministerstva vnitra k tomuto zákonu, norma EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Zpětná vazba

Cílem školy je zajistit uživatelům webových stránek školy jejich přístupnost v co největší možné míře dle čtyř základních principů přístupnosti – vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).

Kontaktní údaje školy

Název: Mateřská škola Komárov, okres Zlín, příspěvková organizace

Adresa: Komárov 73, 763 61 Napajedla,

Telefon: 577 544 623 

Email: mskomarov73@seznam.cz

Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.


Postupy při prosazování práva

V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu povinným subjektem v souvislosti s vyřízením Vašeho požadavku ohledně přístupnosti webových stránek nebo mobilní aplikace, máte právo kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

 

Ministerstvo vnitra

Odbor eGovernmentu

Náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.czTelefon :

+420 577 544 623

Email:

mskomarov73@seznam.cz

Adresa:

Komárov 73

763 61 Napajedla