Denní harmonogram

Děti v naší školce mají na každodenní bázi nastavený pravidelný harmonogram, zahrnující komplexní aktivity. Harmonogram aktivně podporuje tvorbu pravidelných pozitivních návyků.


6:00 - 7:50

Ranní scházení v mateřské škole, volné hry, ranní kruh

7:50 - 8:20

Hygiena, společná snídaně

8:30 - 9:20

Vzdělávací aktivity, komunitní kruh, ranní cvičení, řízené nebo částečně řízené aktivity, skupinové, individuální a společné činnosti

9:20 - 11:15

Hygiena, ovocná svačina, příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:15 - 11:30

Hygiena, příprava na oběd

11:30 - 12:15

Oběd, hygiena

12:15 - 14:00

Příprava na odpočinek, odpočinek, klidový režim

14:00 - 14:30

Vstávání, hygiena, odpolední svačina

14:30 - 16:30

Spontánní hry a aktivity dětí, individuální práce s dětmi, pobyt na zahradě


Telefon :

+420 577 544 623

Email:

mskomarov73@seznam.cz

Adresa:

Komárov 73

763 61 Napajedla